een humorvolle coach in een notendop

Gepubliceerd: 4 december 2018
Door: Erica Risiglione

Het afgelopen jaar heb je kunnen lezen wat er nodig is om de humorvolle ‘coach’ in jezelf te ontdekken. Die humorvolle coach zet je in als mensen om je heen klagen, zeuren en zeveren. Bijvoorbeeld die momenten dat iemand voor de 137ste keer klaagt over parkeerproblemen voor de deur, te lange rijen bij de kassa enzovoort. Om dergelijk gezeur met humor en uitdaging te benaderen moet je tenminste aan twee belangrijke basisvoorwaarden voldoen:

 

 • Als eerste is het belangrijk om ‘de knop’ die ervoor zorgt dat je adviezen en oplossingen geeft totaal uit te zetten.
 • Vervolgens is het belangrijk om met een grote lach in je hoofd, lijf en op je gezicht te denken…. HOERA EEN PROBLEEM!

Hoera een probleem

Met deze gedachte krijg je vanzelf een lach op je gezicht en kun je vervolgens niet anders dan verrassende en humorvolle reacties te geven. Problemen zijn namelijk geen problemen… Ze zijn fantastisch. Het zijn alleen maar mogelijkheden of zelfs een gave. Dus: bedenk wat het voordeel van het probleem, zeg het met een lach op je gezicht en gebruik je non-verbale communicatie en intonatie om te laten merken dat je uitdaagt. (Meer hierover lees je in de artikelen ontdek de humorvolle coach in jezelf en geef tegengestelde reacties.)

Daarnaast betekent deze stijl van communiceren dat je continu verrassend gedrag vertoont. Binnen dat gedrag gebruik je uitdagende interventies (de zogenaamde gereedschappen).

Continu verrassend gedrag

Hoe vaak horen we dat we normaal moeten doen, dat we ons hoofd niet boven het maaiveld uit moeten steken, dat we vooral voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen, eerst denken, dan doen… Zet die knop maar eens om. Want humor en uitdaging heeft het meeste effect als je zaken juist extra groot maakt, absurd zelfs. Kom uit je stoel en doe het probleem groots voor, gebruik ‘stemmetjes’ door te spelen met je intonatie, vergroot emoties uit… Met andere woorden doe juist gekker dan de ander. (Meer hierover in het artikel doe maar gewoon.)

Hiervoor moet je wel wat grenzen overschrijden. Gek genoeg is dat vrijwel nooit de grens van de ander, maar is het vooral je eigen grens. Mensen zijn namelijk veerkrachtig en lachen sneller dan je denkt. Doordat jij jouw grenzen overschrijd ontstaat bij de ander de lach, krijgen ze lucht en ruimte in hun hoofd, gaat de taboe ervan af en kunnen er oplossingen ontstaan.

Een derde, zeer belangrijk, aspect is het contact. Het is van belang om deze techniek effectief toe te passen. Zorg dat de ander voelt dat je het goede met hem voor hebt. Beïnvloed je eigen gedachten door mensen ontzettend grappig en leuk te vinden, door een echte lach op je gezicht te zetten en door jezelf te dwingen de humor van de situatie te zien. (Het artikel durf echt contact te veinzen vertelt hier meer over.)

Met bovenstaand continue gedrag kun je de volgende gereedschappen toepassen:

De uitdagende gereedschappen

Naast je verrassende en tegengestelde reacties ben je ook NIET sociaal wenselijk en geef je absurde oplossingen en verklaringen om de ander te helpen relativeren.

“Bijvoorbeeld: Stel je klaagt over huisgenoten die nooit spullen (de jij op de trap legt) mee naar boven nemen, waardoor de berg alleen maar groter wordt… Dan zou een absurde oplossing het bouwen van een tweede trap kunnen zijn. Ik kan me dan ook voorstellen dat je daar een koord voor hangt met een bordje verboden toegang voor onbevoegden en dat jij er alleen gebruik van mag maken.”

Daarnaast ga je buiten je comfortzone en kun je op een hele aardige manier botte opmerkingen maken. Dat doe je bijvoorbeeld door het gebruiken van stereotyperingen als absurde verklaring voor een probleem. De ‘stigmatiserende’ verklaringen zijn over het algemeen een bron van herkenning en zorgen voor een sterke motivatie om het tegendeel te bewijzen.

Bijvoorbeeld: Vrouwen zijn nu eenmaal klagers, dus hoezo zouden ze ook in oplossingen kunnen denken. Dat is meer een mannen ding. Die hoeven niet eens het hele verhaal te horen om te weten wat de oplossing is 😊.

Zo zijn er nog meer mogelijkheden om op een aardige manier botte dingen te zeggen. Je leest er meer over in het artikel ‘bot doen en aardig zijn’.

Borgen

Dit hele verhaal sluiten we (altijd) af met de garantie dat elke verandering maximaal 3 weken duurt. Daarna ben je weer je oude vertrouwde zelf met al je onhebbelijkheden en stommiteiten. Dat geldt voor jou als je deze technieken gaat toepassen, maar dat geldt natuurlijk ook voor al die andere mensen om je heen die iets gaan veranderen aan hun houding of gedrag. Ook hen kun je vertellen dat als andere mensen verbaasd over ze zijn dat ook maar maximaal drie weken duurt…

Wil jij het in nieuwe jaar meer humor en uitdaging gaan gebruiken en heb je niet voldoende aan deze artikelen? Op vrijdag 8 maart 2019 is er een nieuwe praktijkdag in Zoetermeer waarin je in een kleine groep deze technieken kunt oefenen. Aanmelden kan via de website.Maak je geen zorgen

Gepubliceerd: 29 oktober 2018
Door: Erica Risiglione

Deze maand het laatste artikel in de serie ‘ontdek de humorvolle coach in jezelf’. Afgelopen maanden heb je veel kunnen lezen over hoe je patronen kunt doorbreken met humor en uitdaging, maar zoals we allemaal weten is een verandering nog niet zo makkelijk. Voor we het weten vallen we terug in ons oude gedrag en doen we weer precies wat we altijd deden. Met als enige verandering dat we nog een illusie armer zijn.

Is het wel zo belangrijk om te veranderen?

Veel mensen zeggen dat ze willen veranderen maar doen er ondertussen helemaal niets voor. Misschien willen ze gewoon aandacht, misschien willen ze sociaal wenselijk zijn en meedoen met anderen, misschien blijkt na enige tijd dat de noodzaak er toch niet echt is… Deze mensen zijn in ieder geval niet intrinsiek gemotiveerd. Dan is het dus ook logisch dat je stopt met je verandering en weer terugvalt in je oude gedrag. Als coach proberen we dit al vroegtijdig te tackelen door vooral door te vragen op het werkelijke probleem en uit te vinden hoe groot de noodzaak tot verandering is. Maar in het huis, tuin en keukengebruik van deze humorvolle technieken heb je daar natuurlijk helemaal geen zin in. Jij wordt niet betaald om een ander te helpen veranderen. Je wilt alleen van het geklaag, gezeur en gezever af.

De tegengestelde techniek

Dus in plaats van het geven van motiverende opmerkingen over het volhouden van een gewenste verandering of het geven van goede adviezen, ga je de klager laten weten dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Met een lach en een twinkeling in je ogen vertel je hem dat het onmogelijk is om een verandering voor de rest van het leven door te zetten. En dus kan hij rustig een beetje met het nieuwe gewenste gedrag stoeien de komende tijd.
Hoe vertel je hem dat? Je gaat het scenario voor de komende weken met de klager doorspreken… “Mensen zullen misschien wat raar opkijken dat je ineens anders bent of doet. Maar dan kun je ze gewoon laten weten dat het toch maar iets tijdelijks is (zoals altijd) en dat je over een paar weken gewoon weer de oude vertrouwde persoon bent met al zijn onhebbelijkheden…”

Met andere woorden

Je geeft ze per direct een excuus om de verandering niet door te zetten en over enkele weken (meestal 3 net als goede voornemens) gewoon weer te doen wat ze altijd deden. Het scheelt jou enorm veel energie om de ander proberen te motiveren of overtuigen. Maar jullie kunnen wel samen lachen over de opmerking en wie weet gaat de klager hem onthouden en alsnog meer moeite doen om het nieuwe gedrag vol te houden.Word Communicatief Fit

Gepubliceerd: 1 oktober 2018
Door: Erica Risiglione

Word communicatief fit!

Toen ik voor het eerst kennis maakte met provocatieve coaching zat ik in een grote zaal te kijken en luisteren naar Jeffrey Wijnberg. Hij zat op het podium en deed de techniek voor. Iemand uit de zaal was proefpersoon. Ik dacht gelijk: “wow, dat wil ik ook!” en er zat iemand naast mij die zei: “mijn hemel, dat kun je toch niet zeggen!”. Zij vond dat Jeffrey over alle grenzen heen ging. Ik vond het fantastisch! En ik ben echt geen hork, eerder een verlegen meisje… dus om welke grens gaat het hier dan eigenlijk? Tijd voor wat communicatie fitness.

Niet goed genoeg?
In het magazine psychologie las ik het volgende: Als aan mensen wordt gevraagd wat hun moeilijkste gesprekken waren, noemen ze bijna altijd het geven van feedback. Dat komt omdat de ontvanger van die kritiek zelden ontspannen reageert, zeggen Harvard-wetenschappers Douglas Stone en Sheila Heen. Dat mensen zo’n moeite hebben met commentaar is niet verwonderlijk: we willen wel iets leren, maar ook geaccepteerd worden, en feedback geeft ons het gevoel dat we niet goed genoeg zijn.

En daar gaat het vaak ook mis. De boodschap wordt gebracht alsof de ander niet goed genoeg is. Bovendien onthouden we kritiek heel goed en dat is ook belangrijk want het is een overlevingsmechanisme. Alles wat goed gaat levert geen enkel gevaar op, maar wat fout gaat wel! En daar moet je alert op zijn. Dat bleek al tijdens het jagen in berenhuiden eeuwen geleden. En dergelijke ingebakken instincten zijn niet zomaar verdwenen.

Humor helpt!
Er is een oplossing. Breng de boodschap met humor en heb het lef uit te dagen. Dus, durf de ander te provoceren, maar zorg er wel voor dat hij er om kan lachen. Humor helpt mensen om de boodschap te accepteren en ook nog onthouden. Jouw feedback krijgt ineens een hele andere lading, wordt als grappig ervaren maar zet ook aan tot denken. En is dat niet precies wat je wil bereiken?

Buiten je comfortzone?
Humor en uitdaging zijn een geweldige methode om lastige situaties op een relativerende manier bespreekbaar te maken. Het lijkt een spannende manier te zijn, maar dat heeft misschien meer te maken met het feit dat het buiten je comfortzone ligt. Mensen zijn veerkrachtig en lachen sneller dan je denkt. Je mag dus ook best op een verrassende en verfrissende wijze feedback geven. Mocht je al denken dat je hun grenzen overschrijdt zoals mijn buurvrouw in die zaal vele jaren geleden… neem dan van mij aan dat het niet HUN grens is die je overschrijdt, maar je eigen grens.
Dus kom uit je comfort zone, wordt communicatief fitter en ga voor humor en uitdaging bij het feedback geven.Doe jij maar gewoon… Maar is dat wel gek genoeg?

Gepubliceerd: 3 september 2018
Door: Erica Risiglione

Waar komt het gezegde ‘Doe maar gewoondan doe je al gek genoeg eigenlijk vandaan?

Het is een uitdrukking die wordt gebruikt om de Nederlandse volksaard te typeren. Mensen die zich extravagant gedragen, worden al snel gewantrouwd.

Van Dale vermeldt de uitdrukking voor het eerst in de tiende druk, van 1976. Volgens het woordenboek wordt ze schertsend gebezigd in de betekenis: ‘stel je niet aan’. De negende druk van 1970 kent de uitdrukking nog niet. Dat lijkt geen toeval: in 1972 stuurt Nederland Sandra en Andres naar het Songfestival. Die zingen daar het liedje ‘Als het om de liefde gaat’. Daarin komen de onsterfelijke regels voor:

 • ‘Hé, moet ik origineel zijn, of is dat nog te vroeg?
 • Doe jij maar gewoon, da’s gek genoeg.’

Het lijkt erop dat daarmee de opmars van de uitdrukking is begonnen.

Maar toch werd de uitdrukking al eerder gebruikt. In 1934 komt in een feuilleton in de Nieuwe Tilburgsche Courant een dialoog voor, waarin een man reageert op een ‘zwartogig dienstmeisje’ dat bijna onhoorbaar ‘afgunst!’ fluistert, met de woorden: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!’ De Hollandse neiging tot gewoonheid zat er dus blijkbaar al vroeg in.

Waar ben je nu werkelijk mee bezig?

Maar tot zover de geschiedenis. De toekomst mag echt af en toe anders zijn. Doe maar eens gek! Gekker dan de ander! Zeker als je wilt dat er iets verandert. Noem het een spiegel in het kwadraat. Een humorvolle coach zou het volgende kunnen zeggen:

 • Iemand die vindt dat hij op zijn 50ste echt te oud is om nog te veranderen, mag je best vergelijken met een fossiel. Dat ben je rond je 50ste tenslotte wel en die kan onmogelijk nog veranderen.
 • Gedachten die gehanteerd worden alsof ze in steen zijn gebeiteld mag je best nog zacht uitgedrukt vinden. Het zou in het veel hardere marmer gebeiteld moeten worden zodat het nog eeuwen duidelijk (en onveranderd) blijft.
 • Of zoals ik afgelopen weken tegen iemand zei: rond je 55ste mag je je ook best gaan gedragen alsof je bijna met pensioen gaat. En wie wil er nu vlak voor zijn pensioen nog van alles bijleren of veranderen?

Wantrouwen?

Misschien moet je het geen spiegel in het kwadraat noemen maar een absurde spiegel in het kwadraat. Want hoe meer jij op een absurde manier overdrijft hoe duidelijker het is dat je uitdaagt en hoe beter je gesprekspartner dat ook zo voelt. Zeker als je ook nog je intonatie en non-verbale communicatie erbij gebruikt. Daarmee kan het nog absurder klinken. En dat zorgt ervoor dat mensen je niet wantrouwen, maar dat ze zich juist prettig bij je voelen. Want hoeveel mensen doen altijd maar normaal; geven die ongevraagde adviezen die je al 100 keer hebt gehoord of vragen aan je: ‘maar wat vind je daar zelf van???’… Bleh!!!

Nieuw tijdperk

Doe eens net als de Vissen van Escher en zwem de andere kant op. Durf elkaar wat vaker uit te dagen door een absurde spiegel voor te houden. Laat mensen lachen om hun eigen gedachten en opmerkingen. Help ze om een verandering in te zetten. Nee, je hoeft het niet de hele dag te doen, dat zou zeker wantrouwen opwekken, maar soms moeten patronen even doorbroken worden.Aardig en Bot tegelijk

Gepubliceerd: 14 mei 2018
Door: Erica Risiglione

Vorige maand kon je lezen dat een ‘echt contact’ een positief effect heeft bij uitdagende opmerkingen. Met dat ‘echte contact’ krijgt alles wat je zegt een andere intentie. Een humorvolle coacht durft ook botte opmerkingen te maken. Waarom zou je dat dat willen? Bot zijn? Omdat al het andere meestal al is gezegd of omdat de persoon dat zelf al wel heeft bedacht.

Niet sociaal wenselijk

Dat doet namelijk de rest van de wereld al. Communiceren met humor en uitdaging betekent dat je op een hele aardige manier een botte opmerking durft te maken. Iets wat iemand anders niet zo snel zou zeggen, iets wat iemand misschien wel denkt, maar niet zegt, iets wat werkelijk uitdaagt. Het zijn opmerkingen die stellend zijn en vooringenomen klinken.

Vier categorieën

Wij maken onderscheid tussen 4 categorieën botte opmerkingen.

 1. Je kunt iemand een zwart-wit keuze geven (een grijs gebied bestaat tenslotte niet in deze techniek). Bijvoorbeeld: Je hebt mensen die op met deze techniek durven te experimenteren en je hebt mensen die dit echt nooit gaan durven. Moet jij raden in welke categorie jij hoort…
 2. Je kunt er ook een ‘one-liner’ Bijvoorbeeld: Ik zag jou al binnen komen en ik dacht die is echt TE lief/bescheiden/aardig/verlegen (enz.) om een niet sociaal wenselijke opmerkingen te maken.
 3. Een stereotypering werkt ook altijd zeer verhelderend. Bijvoorbeeld: Vrouwen/jongeren/conflict mijdende mensen (kies een categorie) zijn nu eenmaal niet in staat om op een aardige manier bot te zijn. Dat is meer een ding voor mannen/ouderen/conflict aangaande mensen. Heb je die niet in je omgeving zodat je hen kan vragen dit soort opmerking voor jou te maken? (Dit kan natuurlijk ook precies andersom.)
 4. Een overtreffende zin of opmerking kan ook veel duidelijk maken. Bijvoorbeeld: Natuurlijk maak jij dit soort opmerkingen niet. Jij bent DE sleutel tot wereldvrede en daar hoort dit niet bij. (Te lief wordt gewoon een sleutel tot wereldvrede…)

Het is denk ik overbodig te zeggen dat je deze dingen alleen zegt met een intonatie en een lach die uitstraalt dat je wel het allerbeste met die andere voor hebt.Absurde Oplossingen

Gepubliceerd: 2 april 2018
Door: Erica Risiglione

absurde oplossingen voor de humorvolle coach

Absurde oplossingen; humor of relativering

De humorvolle coach die absurde oplossingen aandraagt ben je voor anderen, maar ook voor jezelf. Het geeft een lach en het relativeert. In het vorige artikel kon je lezen dat je als humorvolle coach verrassend en verfrissend een compleet tegengestelde reactie geeft. Over het algemeen ook verre van sociaal wenselijk (dat doen al die andere wel voor je), maar dat komt later nog een keer aan bod. In dit artikel zoeken we humor en relativering door een absurde oplossing aan te dragen. Handig voor al die mensen die het toch niet kunnen laten ?

Hoe zit het nu met die absurde oplossingen?

Waarom zou je dat doen? Uiteraard niet als een probleem gewoon moet worden opgelost. Bijvoorbeeld een klacht over een product dat niet goed werkt of een hotel dat niet levert wat je hebt afgesproken of waarvoor je hebt betaald (bijvoorbeeld ontbijt of een warme douche). Een absurde oplossing geef je ook niet bij traumatische ervaringen. Dan ben je gewoon een goede gesprekspartner. Maar wanneer dan wel?

Bij geklaag, gezeur en gezever. Wat betekent dat? Als je voor de 36ste keer hetzelfde ‘gezeur’ aanhoort over bijvoorbeeld het moeten staan in de trein, over het weer, over kinderen die hun rommel niet opruimen, over managers die nooit communiceren of beslissingen nemen en bijvoorbeeld over partners die maar voor de helft de tafel dekken.

Hoe herken je geklaag, gezeur en gezever?

Het is niet zo moeilijk.

 • Je kunt de zinnen al voor die ander afmaken
 • Je ontwijkt de persoon omdat je weet dat hij/zij vast weer begint te zeuren
 • Die persoon praat veel in termen van ‘altijd – iedereen – nooit – niemand’

Of alle drie tegelijk ?

De absurde oplossing

De absurde oplossing geef je om 2 redenen:

 1. Het relativeert direct
 2. Het leidt tot een lach die vervolgens relativerend werkt.

Laat ik een persoonlijk voorbeeld geven.

Tijdens trainingen klaag ik met regelmaat over mijn man die altijd maar voor de helft de tafel dekt. Vanwege het woord altijd kun je al bedenken dat het gezever is. Hoezo altijd…. Doet hij het nooit goed dan?

Ad. 1: Direct relativeren

Je kunt er nu voor kiezen om een zeer directe relativerende opmerking te maken. Bijvoorbeeld door over dit geklaag te zeggen: “Dat je nog met deze persoon getrouwd wil zijn…. Ik ken een hele goede echtscheidingsmediator, zal ik die voor je bellen?”. Oei denk ik dan: maar hij doet ook heeeel veeeel goed, en zo erg is het nu ook weer niet, en het valt ook allemaal best wel mee… Relativering dus! Niet altijd even grappig omdat deze opmerking ook best hard aan kan komen.

Ad 2: Een reactie die humorvol is

Je kunt er ook voor kiezen om wat aardiger te zijn door bijvoorbeeld te zeggen: “Waarom neem je er niet een tweede man bij? Dan vraag je hem of hij het andere deel van de tafel wil dekken…” Veel aardiger en minder hard. Ik krijg er tenslotte iets bij in plaats van dat er wat af gaat. De volgende keer dat de tafel half gedekt is vraag ik mij met een glimlach af hoe mijn tweede man er uit zou moeten zien. En ja dat relativeert ook.

Veel plezier met absurde oplossingen.De verrassende ‘coach’ in jezelf

Gepubliceerd: 5 maart 2018
Door: Erica Risiglione

Vorige maand hebben we toegelicht dat deze methode subliem werkt als je niet de zogenaamde ‘adviZeur’ bent die vooral adviseert om zelf belangrijk te zijn. Vandaag een eerste tip over de verfrissende de techniek.

Als je advies niet het gewenst effect heeft is het handig om eens iets anders te proberen. En dan bedoelen we niet harder praten of schreeuwen (de ander is tenslotte niet doof) maar echt een nieuwe techniek toepassen. Niet moeilijk, alleen maar erg verschillend van wat je normaal doet.

De verfrissende techniek

Probeer de ander niet te overtuigen dat hij wat moet veranderen. Probeer de ander ervan te overtuigen dat hij juist niets moet veranderen. Dat hij zich gelukkig moet prijzen met het probleem dat hij heeft want het heeft voordelen. En logischerwijs heeft een oplossing dan nadelen! Je zou het zelf zo mooi kunnen maken dat hij zijn probleem beter nog een beetje meer kan doen.
Verrassend en verfrissend, want op deze wijze had hij nog nooit over zijn probleem nagedacht. Vind jij goede argumenten dan zal hij er zelfs om moeten lachen. Voor je het weet relativeert hij zijn situatie en heeft hij zelf een oplossing gevonden. Of hij vindt dat zijn probleem ook wel meevalt en dat hij niet zo moet zeuren. Maar… Hij verzint het zelf vanuit een intrinsieke motivatie.

Hoe werkt het

Het gebeurt bijna altijd. Jij zegt A, de ander zegt automatisch B (of Z) als het maar tegengesteld is. Op één of andere manier willen we altijd het tegenovergestelde vinden. Bijvoorbeeld: Karel is toch wel een enorm goede gozer! Nou… zegt mijn gesprekspartner dan; Hij doet toch wel erg vaak dit of dat verkeerd! Alsof we altijd en alleen maar op discussies en welles nietes spelletjes zitten te wachten.
Stel dat ik zeg: Die Karel is toch ook wel een enorme prutser! Dan zal mijn gesprekspartner waarschijnlijk zeggen dat het best meevalt en dat het een hartstikke goede gozer is. Want rechtsom willen we het tegengestelde bewijzen, linksom doen we dat natuurlijk ook.
Hoe werkt het met problemen of geklaag? Geef jij een goede oplossing dan zegt je gesprekspartner waarschijnlijk dat het vast en zeker geen oplossing is of dat het zelfs onmogelijk is. Zeg jij het tegenovergestelde en laat je weten dat hij zijn probleem nooit op moet lossen, dan wil hij het waarschijnlijk ineens heel graag wel oplossen.

Oefen ook eens op jezelf

Je moet jezelf er misschien even toe dwingen, maar ik beloof je dat het werkt. Zit je bijvoorbeeld net als ik in een stressvolle opdracht? Bedenk dan gewoon eens wat er goed aan is en waarom je het NIET moet veranderen. In mijn geval:

 • Ik hoor er nu echt bij (ik ben ook ‘one of the guys’) want iedereen klaagt hierover. Wie wil er nu een buitenbeentje zijn.
 • Het help ook in de begripsvorming naar die mensen toe. Ik weet nu precies hoe het voelt. Voorheen deed ik alsof 🙂
 • Daarnaast heeft mijn vriendin eindelijk weer eens de kans om mij te helpen, daar wordt zij echt blij van. Dat wil ik haar toch niet ontnemen? Ik geef een ander de kans een ‘held’ te zijn!
 • En… Ik krijg er zelfs lichamelijke klachten van (ik verbijt me zo erg dat mijn tanden er zeer van doen) en dat is buitengewoon gunstig voor mijn tandarts. Ik heb zelfs foto’s laten maken.

Wat leverde het me op? Een zuinige lach op mijn gezicht (het is echt niet makkelijk) maar ook een heel klein beetje relativering dat ik gelijk in mijn lijf voelde. En nadat ik het met een humorvolle vriendin had besproken werd het nog beter!Ontdek de humorvolle ‘coach’ in jezelf

Gepubliceerd: 29 januari 2018
Door: Erica Risiglione

We zijn het eigenlijk allemaal: de hulp/adviseur/coach bij lastige situaties. We vinden het dan ook allemaal heel normaal dat we luisteren naar die ander en adviezen geven. Adviezen die soms heel veel effect hebben maar soms ook helemaal niet. Ken je dat; de reactie: “ja maar…”. Of keer op keer hetzelfde probleem en dat jij keer op keer zegt: “weet je wat jij moet doen…”. Wij noemen dat adviezen of motivatoren die werken tot aan de voordeur.

Als jij GEEN adviZeur bent…

Er zijn mensen die alleen maar hun adviezen willen laten horen omdat ze daarmee kunnen laten zien hoe goed ze zelf zijn… Zeg maar zelfverheerlijking! Zij zullen er waarschijnlijk ook weinig problemen mee hebben als hun adviezen niet worden opgevolgd want dan kunnen ze keer op keer hun expertise tonen.

Maar er zijn ook mensen die oprecht een ander willen helpen en die wel gefrustreerd raken (al dan niet voor die ander) als hun adviezen niet opgevolgd worden. Hij of zij kan het namelijk zoveel beter hebben (of zoveel prettiger zijn of zoveel effectiever zijn) als hij/zij wat anders zou doen of zich anders zou gedragen.

Deze mensen zijn klaar voor een volgende stap. De stap om de humorvolle ‘coach’ of ‘adviseur’ in zichzelf te ontdekken. Maar waarom zou je dat willen?

Het nut van de humorvolle ‘coach’

Op een humorvolle manier omgaan met problemen of geklaag van een ander is niet alleen veel leuker. Het effect is ook vele malen groter. Het is tenslotte een feit: waar gelachen wordt, wordt geleerd. Iemand met problemen of iemand die veel klaagt moet zijn patronen gaan doorbreken. Slechts daarmee kan hij wat veranderen. En denk maar niet dat hij daarvoor naar een professionele coach stapt. Zo groot zijn de problemen echt niet. En dus (hoera) mag jij die rol op je nemen.

Dit jaar besteden we in deze nieuwsbrieven aandacht aan de humorvolle ‘coach’ in jezelf. Coach staat hier bewust tussen accolades aangezien je niet een onlinecursus tot coach krijgt, maar vooral informatie over het toepassen van humorvolle reacties die patronen kunnen doorbreken.

Wat kun je de komende maanden lezen en leren?

 • Het draait allemaal om jouw verrassende en tegengestelde reactie.
 • Een oplossing? Prima, maar dan wel een humorvolle (absurde) oplossing.
 • Durf ECHT contact te maken (alleen effectief als je oprecht wilt helpen).
 • Bot doen mag zeker wel.
 • Hij/zij een ‘drama Queen’? Jij kunt dat beter!
 • Welke grenzen overschrijd je werkelijk?
 • Verandering is van korte duur ????

En als je na al deze informatie denkt…. Dat kan ik beter in de praktijk leren en oefenen: meld je dan gewoon aan voor een training. In 1 dagen komen al deze en nog meer onderwerpen aan bod en krijg je de kans om op een veilige manier te oefenen en te blunderen.

Meer daarover vind je bij ons cursusaanbod.