Disclaimer

Disclaimer

De Toekomstbus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De Toekomstbus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van De Toekomstbus opgenomen informatie en tarieven.  De Toekomstbus aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade als gevolg van toepassing van de door de Toekomstbus aangeleerde technieken.

Hoewel De Toekomstbus alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Toekomstbus niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door De Toekomstbus worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Toekomstbus uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De Toekomstbus worden onderhouden wordt afgewezen.

Indien u het niet eens bent met uw factuur kunt u contact opnemen met De Toekomstbus via info@detoekomstbus.nl, u kunt dan binnen 2 werkdagen een inhoudelijke reactie ontvangen. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt de factuur aangepast, dan wel middels een creditnota recht getrokken.

Als u vragen heeft over deze refund- en geschillen policy kunt u contact opnemen met De Toekomstbus.