een humorvolle coach in een notendop

Het afgelopen jaar heb je kunnen lezen wat er nodig is om de humorvolle ‘coach’ in jezelf te ontdekken. Die humorvolle coach zet je in als mensen om je heen klagen, zeuren en zeveren. Bijvoorbeeld die momenten dat iemand voor de 137ste keer klaagt over parkeerproblemen voor de deur, te lange rijen bij de kassa enzovoort. Om dergelijk gezeur met humor en uitdaging te benaderen moet je tenminste aan twee belangrijke basisvoorwaarden voldoen:

 

  • Als eerste is het belangrijk om ‘de knop’ die ervoor zorgt dat je adviezen en oplossingen geeft totaal uit te zetten.
  • Vervolgens is het belangrijk om met een grote lach in je hoofd, lijf en op je gezicht te denken…. HOERA EEN PROBLEEM!

Hoera een probleem

Met deze gedachte krijg je vanzelf een lach op je gezicht en kun je vervolgens niet anders dan verrassende en humorvolle reacties te geven. Problemen zijn namelijk geen problemen… Ze zijn fantastisch. Het zijn alleen maar mogelijkheden of zelfs een gave. Dus: bedenk wat het voordeel van het probleem, zeg het met een lach op je gezicht en gebruik je non-verbale communicatie en intonatie om te laten merken dat je uitdaagt. (Meer hierover lees je in de artikelen ontdek de humorvolle coach in jezelf en geef tegengestelde reacties.)

Daarnaast betekent deze stijl van communiceren dat je continu verrassend gedrag vertoont. Binnen dat gedrag gebruik je uitdagende interventies (de zogenaamde gereedschappen).

Continu verrassend gedrag

Hoe vaak horen we dat we normaal moeten doen, dat we ons hoofd niet boven het maaiveld uit moeten steken, dat we vooral voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen, eerst denken, dan doen… Zet die knop maar eens om. Want humor en uitdaging heeft het meeste effect als je zaken juist extra groot maakt, absurd zelfs. Kom uit je stoel en doe het probleem groots voor, gebruik ‘stemmetjes’ door te spelen met je intonatie, vergroot emoties uit… Met andere woorden doe juist gekker dan de ander. (Meer hierover in het artikel doe maar gewoon.)

Hiervoor moet je wel wat grenzen overschrijden. Gek genoeg is dat vrijwel nooit de grens van de ander, maar is het vooral je eigen grens. Mensen zijn namelijk veerkrachtig en lachen sneller dan je denkt. Doordat jij jouw grenzen overschrijd ontstaat bij de ander de lach, krijgen ze lucht en ruimte in hun hoofd, gaat de taboe ervan af en kunnen er oplossingen ontstaan.

Een derde, zeer belangrijk, aspect is het contact. Het is van belang om deze techniek effectief toe te passen. Zorg dat de ander voelt dat je het goede met hem voor hebt. Beïnvloed je eigen gedachten door mensen ontzettend grappig en leuk te vinden, door een echte lach op je gezicht te zetten en door jezelf te dwingen de humor van de situatie te zien. (Het artikel durf echt contact te veinzen vertelt hier meer over.)

Met bovenstaand continue gedrag kun je de volgende gereedschappen toepassen:

De uitdagende gereedschappen

Naast je verrassende en tegengestelde reacties ben je ook NIET sociaal wenselijk en geef je absurde oplossingen en verklaringen om de ander te helpen relativeren.

“Bijvoorbeeld: Stel je klaagt over huisgenoten die nooit spullen (de jij op de trap legt) mee naar boven nemen, waardoor de berg alleen maar groter wordt… Dan zou een absurde oplossing het bouwen van een tweede trap kunnen zijn. Ik kan me dan ook voorstellen dat je daar een koord voor hangt met een bordje verboden toegang voor onbevoegden en dat jij er alleen gebruik van mag maken.”

Daarnaast ga je buiten je comfortzone en kun je op een hele aardige manier botte opmerkingen maken. Dat doe je bijvoorbeeld door het gebruiken van stereotyperingen als absurde verklaring voor een probleem. De ‘stigmatiserende’ verklaringen zijn over het algemeen een bron van herkenning en zorgen voor een sterke motivatie om het tegendeel te bewijzen.

Bijvoorbeeld: Vrouwen zijn nu eenmaal klagers, dus hoezo zouden ze ook in oplossingen kunnen denken. Dat is meer een mannen ding. Die hoeven niet eens het hele verhaal te horen om te weten wat de oplossing is 😊.

Zo zijn er nog meer mogelijkheden om op een aardige manier botte dingen te zeggen. Je leest er meer over in het artikel ‘bot doen en aardig zijn’.

Borgen

Dit hele verhaal sluiten we (altijd) af met de garantie dat elke verandering maximaal 3 weken duurt. Daarna ben je weer je oude vertrouwde zelf met al je onhebbelijkheden en stommiteiten. Dat geldt voor jou als je deze technieken gaat toepassen, maar dat geldt natuurlijk ook voor al die andere mensen om je heen die iets gaan veranderen aan hun houding of gedrag. Ook hen kun je vertellen dat als andere mensen verbaasd over ze zijn dat ook maar maximaal drie weken duurt…

Wil jij het in nieuwe jaar meer humor en uitdaging gaan gebruiken en heb je niet voldoende aan deze artikelen? Op vrijdag 8 maart 2019 is er een nieuwe praktijkdag in Zoetermeer waarin je in een kleine groep deze technieken kunt oefenen. Aanmelden kan via de website.