Privacy Verklaring

Privacy verklaring De Toekomstbus

De Toekomstbus, gevestigd aan de Oude Rijksstraatweg 12 in Twello is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die De Toekomstbus verwerkt:

De Toekomstbus verwerkt persoonsgegevens doordat:

  1. Je ons inhuurt voor een dienst
  2. Je hebt ingeschreven voor een training of workshop
  3. Je gegevens aan ons verstrekt
  4. Wij gegevens opzoeken om onze producten aan te kunnen bevelen

AD 1 Je ons inhuurt voor een dienst

Indien je ons inhuurt voor een dienst hebben wij bedrijfsgegevens nodig om facturen te kunnen versturen. Dit valt niet onder de AVG . Toch brengen we u graag op de hoogte dat wij deze gegevens bewaren zolang als de wetgeving dit van ons vereist. Daarna worden gegevens verwijderd uit onze systemen.

Deze gegevens worden nooit verstrekt aan derden.

AD 2 je hebt ingeschreven voor een training of workshop

Het komt regelmatig voor dat mensen met hun privé gegevens inschrijven voor een training. Wij vragen dan de minimaal benodigde informatie zoals:

Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze informatie hebben wij nodig om een factuur te kunnen versturen, informatie te kunnen verzenden en bij problemen te kunnen bellen.

Deze gegevens bewaren wij om in de toekomst contact op te kunnen nemen of je op de hoogte te stellen van vervolgtrainingen.

Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden.

AD 3 Je gegevens aan ons verstrekt

Het kan zijn dat je, tijdens bijeenkomsten of andere activiteiten waar we elkaar treffen, je gegevens aan ons hebt verstrekt om toe te voegen aan ons e-mailbestand. Daarmee ontvang je maandelijks onze e-zine.

Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. En je hebt de mogelijkheid je af te melden voor de e-zine. Deze wens wordt uiteraard gehonoreerd.

Wij werken niet met schaduw bestanden, uitschrijven betekent dat je uit ons bestand bent.

AD 4 Wij je gegevens opzoeken om onze producten aan te kunnen bevelen

In principe werken wij alleen met bedrijfsgegevens. Deze vallen niet onder de AVG. Echter ook hier geld: de wens om uitgeschreven te worden nemen wij serieus. Je hoort daarna niets meer van ons.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij gegevens?

De Toekomstbus verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van een betaling.
  • Het toesturen van offertes.
  • Het verzenden van de digitale informatie.
  • Om te bellen of mailen om onze dienstverlening optimaal uit te oefenen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard in een bestand zolang dat nodig is als het om facturen gaat. Het mailbestand voor de e-zine blijft bestaan totdat iemand zich uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nogmaals voor de duidelijkheid: De Toekomstbus verkoopt of verstrekt nooit gegevens aan derden en zal dit alleen dan doen als het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkene, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of na overleg met de persoon zelf. Indien er sprake gaat zijn van samenwerking met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Toekomstbus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Toekomstbus en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of naar een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, of verzoeken tot intrekken van je toestemming kun je sturen naar e-mailadres: info@detoekomstbus.nl