Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Wat is nou precies provoceren?

De betekenis van provocerend is pro + vocare; “uit  roepen”, en er zijn vijf verschillende soorten gedrag die worden “opgeroepen”. Deze vijf soorten gedrag vormen de grondvesten van provoceren. Niet in elk gesprek  worden alle vijf gedragingen uitgelokt, maar elk gesprek toont wel ten minste enkele van deze vijf. De cliënt wordt uitgelokt om:

    • Zijn eigenwaarde te bevestigen, zowel mondeling als in zijn gedrag.
    • Om zich te doen gelden op de juiste wijze zowel in taak, prestaties en relaties.
    • Zichzelf realistisch te verdedigen.
    • Zich bezig te houden met het testen van de realiteit en leren onderscheid ‘gepast’ toe te passen.
  1. Deel te nemen aan risico gedrag in persoonlijke relaties, (vooral het communiceren van genegenheid en kwetsbaarheid naar anderen met directheid. De meest moeilijke woorden in relaties zijn vaak “Ik wil dat je, ik mis je, ik zorg over je”) en zich te committeren aan zichzelf en aan anderen.

Hoe is provocatief communiceren ontstaan?

De Provocatieve therapie is ontwikkeld door dr. Frank Farrely, een Amerikaanse psycholoog die meer voor zijn patiënten wilde betekenen dan het traditionele mee hummen en doorvragen. Hij merkte dat door juist niet sociaal wenselijk te reageren, zijn patiënten zelf met oplossingen kwamen en gemotiveerd raakten voor hun eigen ontwikkeling. Hij ontwikkelde een palet aan verschillende interventies voor verschillende situaties waar de patiënt vast liep in eigen overtuigingen, klachten en problemen.

Welke competenties worden aangesproken, heb ik nodig en verbeter ik met deze stijl?

Een Competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. Er bestaan verschillende ‘competentietalen’ die binnen organisaties gebruikt worden.  Om de herkenbaarheid te vergroten hebben wij de definitie achter de competentie opgenomen. De definitie geeft inzicht over het gedrag dat getoond wordt wanneer de competentie eigen gemaakt is. De vaardigheid provocatief communiceren heeft betrekking op de volgende competenties die tijdens onze trainingen worden aangesproken, aangesterkt en ontwikkeld;

Aanspreken op gedrag: Spreekt de ander aan op gemaakte afspraken, gewenst gedrag, zijn rol of zijn functie.

Betrokkenheid: Zich verbonden voelen met de taak, de professie of de situatie en op basis daarvan anderen stimuleren.

Creativiteit: Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van de bestaande. Graag buiten de gebaande paden treden.

Durf: Gaat risico’s aan om een bepaald voordeel te behalen. Speelt niet altijd op safe en durft toe te geven dat hij fouten maakt.

Flexibel gedrag: Verandert, indien zich problemen of kansen voordoen, de eigen gedragsstijl of benadering teneinde een doel te bereiken

Interpersoonlijke sensitiviteit: Gedrag dat overtuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Zich verplaatsen in anderen en zich bewust tonen van de invloed van het eigen handelen op anderen.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken.

Motiveren: Stimuleren van anderen tot actie en betrokkenheid om een bepaald resultaat te bereiken.

Probleemanalyse: Weet problemen te signaleren, belangrijke informatie te herkennen en verbanden te leggen tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken op.

Zelfvertrouwen: Een zekere indruk maken bij het formuleren van de eigen standpunten en voorstellen. Deze indruk kunnen handhaven en op anderen overdragen.

Bij welke stijl van leidinggeven sluit dit aan?

Deze stijl van communiceren sluit bij verschillende stijlen van leidinggeven aan. Natuurlijk sluit de innerlijke bewustwording en motivatie aan bij de coachende stijl van leidinggeven. Maar ook de situationeel leidinggevende kan erg goed uit de voeten met deze stijl.

Voor wie is dit een handige manier van communiceren?

Eigenlijk is dit voor iedereen een goede aanvullende wijze van communiceren.

Kan ik dit ook leren, misschien past het niet bij mij/mijn karakter?

Zoals gezegd, iedereen kan dit leren. Iedereen provoceert ook op zijn eigen wijze. De een meer uitgesproken en dramatischer, de ander heel rustig met misschien enkele one-liners of ‘rake opmerkingen’. Je kunt het vergelijken met een computer: bij ons leer je een aantal nieuwe knoppen te bedienen. De inhoud of het programmatuur van de computer veranderen wij niet.

Moet ik aan voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen?

Een voorwaarde is dat men de wens heeft om de ander uit te dagen en een taalvaardigheid heeft van tenminste MBO / MBO+ niveau. Daarnaast moet men uiteraard de wens hebben om een aanvullende wijze van communiceren te leren.